Dienstverleningsdocument

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document geven wij u graag informatie over ons bedrijf, onze werkwijze en dienstverlening alsmede de wijze hoe wij beloond worden.


Naam en adres:

PlusAdvies Finance
Biesbosweg 14
5145 PZ  Waalwijk

Postbus 397
5140 AJ  Waalwijk

Telefoon: 0416-820982
Fax : 0416-820983

Website : www.plusadviesfinance.nl
E-mail : info@plusadviesfinance.nl


Wie is PlusAdvies Finance?

PlusAdvies Finance is een financiële dienstverlener die actief bemiddelt voor diverse financieringsmaatschappijen. Wij bemiddelen bij de totstandkoming van consumptieve financieringen en kredietgerelateerde verzekeringen. Daarbij wordt gewerkt met een groot deel van de aanbieders in de markt. Wij beschikken niet over een volmacht van een financierings- of verzekeringsmaatschappij.


Bemiddelen op basis van “Execution Only”, wat betekent dat?

Als u via PlusAdvies Finance een financieringsproduct of een verzekeringsproduct sluit, handelen wij volgens het principe van “execution only”. Dat wil zeggen dat wij u niet adviseren en dat u zelf uw eigen situatie en de marktsituatie beoordeelt. U kiest geheel zelfstandig een product waarvan u zelf vindt dat deze het beste bij uw wensen past. Wij informeren u uitsluitend over de verschillende producten die er in de markt bestaan maar de uiteindelijke keuze is geheel aan u.


Wat kunt u van PlusAdvies Finance verwachten?

Voordat u een lening of verzekering afsluit:
– Wij geven informatie en uitleg over de producten van de financierings- of verzekeringsmaatschappij waarvoor wij bemiddelen.
– Wij brengen uw persoonlijke financiële situatie in kaart.
– Wij bekijken welk product aansluit bij uw wensen. Wij benadrukken nogmaals dat wij niet adviseren. U kiest uiteindelijk geheel zelfstandig een product waarvan u denkt dat deze het beste bij u past.

Als u eenmaal hebt besloten een financiering of verzekering af te sluiten:
– Wij kunnen voor u bemiddelen. Wij bemiddelen voor meerdere financieringsmaatschappijen. Wilt u weten welke maatschappijen dit zijn kunt u gerust contact met ons opnemen.
– Wij controleren uw gegevens
– Wij controleren of de overeenkomst die via bemiddeling van ons ontvangt, ook overeenkomst met de aanvraag.
– Wij helpen u bij het oversluiten en of opzeggen van bestaande financieringen en verzekeringen indien noodzakelijk.


Wat verwachten wij van u?

Alle informatie die u ons geeft, moet juist en volledig zijn. Onjuiste of onvolledige informatie kan ervoor zorgen dat de aangevraagde financiering of verzekering wordt afgewezen. Wij vragen u ook wijzigingen tijdens de looptijd van het product aan ons door te geven indien deze informatie ook daadwerkelijk relevant is voor het lopende contract. Denk hierbij aan:
– Verhuizing
– Wijziging rekeningnummer (in verband met de automatische incasso)
– Overlijden
– Wijziging van burgerlijke staat

Daarnaast verzoeken wij u alle (e-mail)berichten en stukken die u van ons ontvangt, te controleren en onjuistheden zo snel mogelijk aan ons door te geven.


Onze producten

Consumptief krediet:
Een consumptief krediet is een lening die wordt afgesloten om producten of diensten voor alledaags gebruik te kopen. U sluit bijvoorbeeld een consumptief krediet af omdat u een nieuwe auto wilt kopen of omdat u uw huis opnieuw wilt inrichten.

Verzekering:
Een schadeverzekering is een verzekering om u geheel of gedeeltelijk schadeloos te stellen bij het zich voordoen van een verzekerd risico. Wij bemiddelen in autoverzekeringen en kredietverzekeringen. Kredietverzekeringen dekken het risico van overlijden, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en/of werkloosheid. Als een van deze situaties zich voordoet heeft dit veelal financiële consequenties. In dat geval wordt de betalingsverplichting uit hoofde van het consumptief krediet geheel of gedeeltelijk door een kredietverzekering van u overgenomen. Voor deze verzekeringen is er een apart “Dienstverleningsdocument” opgesteld.


Hoe worden wij beloond?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten dekken wij af doordat wij een beloning van de geldverstrekker of verzekeringsmaatschappij ontvangen.

Betreft uw financiële product een financieringsproduct dan ontvangen wij van de kredietverstrekker een financiële vergoeding per maand zolang de financiering actueel is. Deze vergoeding wordt “provisie” genoemd en kan variëren tussen 0,0% en 0,35% per maand van het uitstaande saldo van het krediet en is opgenomen in maandtermijn die u aan de financieringsmaatschappij betaalt. Deze vergoeding wordt gestaakt indien u besluit de financiering geheel af te lossen. Ook indien er , door welke omstandigheid dan ook, niet wordt voldaan aan de maandelijkse verplichtingen, zal de provisiebetaling aan ons worden gestaakt.

Betreft het een kredietverzekering ontvangen wij geen enkele vorm van provisie. De premie die u aan de verzekeringsmaatschappij betaalt is geheel netto. Wel berekenen wij u éénmalige kosten om de verzekeringsovereenkomst tot stand te laten komen. Deze bedragen éénmalig slechts € 95,– ongeacht het aantal personen en het ongeacht of u één of meerdere risico’s verzekert. Indien kredietbescherming tegelijkertijd met een krediet wordt afgesloten kunnen wij de financieringsmaatschappij vragen deze kosten mee te financieren voor u. Echter dit is niet bij alle financieringsmaatschappijen mogelijk.

Betreft het een verzekering voor een auto ontvangen wij van de verzekeringsmaatschappij een percentage van de jaarpremie als provisie.


Hoe garandeert PlusAdvies Finance kwaliteit?

Wij werken uitsluitend met professionele en vakbekwame medewerkers die integriteit hoog in het vaandel hebben staan. Zij worden voortdurend bijgeschoold zodat hun vakkennis op peil blijft. Bovendien beschikken wij over de wettelijk verplichte vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze vergunning is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12008089. Het register is openbaar en kunt u inzien via de website van de AFM: www.afm.nl.


Waar kunt u terecht met uw klachten?

Heeft u een klacht over PlusAdvies Finance, onze dienstverlening in het algemeen of over onze informatieverschaffing? Wij hopen dat u ons dat zo snel mogelijk laat weten. Wij willen er alles aan doen om het geschil samen met u op een constructieve manier op te lossen.

Indien wij samen niet tot een oplossing kunnen komen kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit is een onafhankelijke stichting die uw klacht verder zal beoordelen. Zie hiervoor www.kifid.nl. Ons aansluitnummer is: 300.000695.